Sosnowy Las Toruń

„Czy będzie więcej środków na program „Mieszkanie dla Młodych”?”

„Wg danych BGK, beneficjenci programu MDM zarezerwowali w styczniu 77,4 mln PLN ze środków przeznaczonych na rok 2016 i 6,1 mln PLN z budżetu przeznaczonego na rok 2017.

W sumie kwota dopłat wynikająca z wpisów do ewidencji nabywców lokali przekroczyła w styczniu miliard PLN. W puli na bieżący rok pozostało 281,8 mln PLN, co pozwala szacować, że w tegoroczne środki wyczerpią się niestety w połowie maja.

Malejąca pula środków na rok 2016 jest efektem dużego zainteresowania programem pod koniec 2015-go roku. Umożliwienie zakupu mieszkań na rynku wtórnym nałożyło się na zmiany regulacji bankowych. Duża część klientów zdecydowała się zakup nieruchomości, chcąc uniknąć obowiązku posiadania 15-proc. wkładu własnego. Dodatkowo rynek zareagował na spodziewany wzrost marż związanych z wprowadzeniem podatku bankowego. Czy wyczerpanie budżetu oznacza zakończenie programu MDM?

Brak środków w 2016 roku nie oznacza braku możliwości skorzystania z rządowego wsparcia. Klienci nadal będą mogli składać wnioski o kredyt, pod warunkiem, że dopłata zostanie wypłacona w przyszłym lub kolejnym roku. Oczywiście pozostałe środki – pochodzące z kredytu będą mogły zostać wypłacone na konto sprzedającego mieszkanie wcześniej.

W ostatnich dniach pojawiła się nadzieja na dodatkowe środki dla programu MDM. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społeczeństwa, grupa posłów PO złożyła 15-go stycznia 2016 roku do Sejmu projekt zmiany ustawy MDM. Wnioskodawcy rekomendują zwiększenie puli przeznaczonej na dofinansowania o 800 mln PLN rocznie. Wg ich opinii, obecne zainteresowanie programem „Mieszkanie dla Młodych” spowoduje wykorzystanie środków w okresie 4 miesięcy 2016 r., a później nie będzie możliwości otrzymania wsparcia. 2-go lutego projekt został skierowany do czytania w komisjach.

W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego
mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1865 j.t.) wprowadza się następujące zmiany:
w art. 36 w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:
3) w 2016 r. – 1530 mln zł;
4) w 2017 r. – 1546 mln zł;
5) w 2018 r. – 1562 mln zł.

W uzasadnieniu do projektu posłowie argumentują niezwykle ważną rolę programu MDM w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych beneficjentów. Młodzi ludzie, w szczególności młode rodziny, potrzebują mieszkania dającego możliwość samodzielnej egzystencji. Dla wielu z nich kwota dofinansowania jest często jedyną opcją na zebranie odpowiednio wysokiej kwoty wkładu własnego.

Wyrażamy nadzieję, że propozycja zyska poparcie i nowelizacja zostanie wprowadzona, najlepiej jeszcze przed wyczerpaniem się puli środków – tym bardziej, że jest ona zgodna z rekomendacjami Unii Europejskiej. W obecnym momencie brak jest alternatywy dla programu MDM – pytanie czy wnioskodawcom uda się przekonać do swojego projektu przedstawicieli partii rządzącej.”

Źródło: http://mieszkaniedlamlodych.com/czy-bedzie-wiecej-srodkow-na-program-mieszkanie-dla-mlodych/